En | Fa
88044527 | 88035323 |88034045 |88034868

پروژه های پژوهشی

آموزش رانندگان حمل و نقل عمومي شهر تهران

 تاریخ اتمام : 1389/08/01 تاریخ شروع : 1389/05/01

با توجه به اهميـت و نقش حمل و نقل عمومي در ساختار حمل و نقل شهري، لازم است تا نظام آموزشي مشخصي براي رانندگان که به عنوان نمايندگان عرضه اين خدمات خاص بشمار ميروند، درنظر گرفته شود.در این پروژه نسبت به آموزش رانندگان حمل و نقل عمومی شهردازی مناطق 5 و 15 شهرداری تهران (رانندگان تاکسی و اتوبوس) اقدام شد. در این پروژه در حدود 5000 راننده تحت آموزش دوره های 4 ساعته اخلاق حرفه ای قرار گرفتند.به منظور کسب اطلاعات بیش تر درباره این پروژه، با این پژوهشگاه تماس برقرار فرمایید.

تمامی حقوق این سایت برای پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه محفوظ است