En | Fa
88044527 | 88035323 |88034045 |88034868

پروژه های پژوهشی

تدوين راهنماي مکانيابي، طراحي و اجراي سيستمهاي روشنايي در راه ها

 تاریخ اتمام : 1388/06/01 تاریخ شروع : 1386/12/20

تامين روشنايي راهها به ويژه در ساعات شب و شرايط نامناسب روشنايي از اهميت ويژهاي برخوردار ميباشد.همچنين، طراحي روشنايي و اجراي آن در مسير نيز از موضوعاتي است که ميتواند تاثير زيادي در نيل به اهداف تامين روشنايي در راهها داشته باشد. در اين خصوص، استانداردها و ضوابط متعددي در کشورهاي مختلف وجود دارد که لازم است در جهت تعيين استاندارد مناسب اجرا و طراحي روشنايي در راهها مورد بررسي قرار گيرد. تمرکز اصلی این پروژه بررسی استاندارد های موجود و ارایه الگوی مناسب در این راستا می باشد.به منظور کسب اطلاعات بیش تر درباره این پروژه، با این پژوهشگاه تماس برقرار فرمایید.

تمامی حقوق این سایت برای پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه محفوظ است