En | Fa
88044527 | 88035323 |88034045 |88034868

پروژه های پژوهشی

مطالعات مکان یابی دوربین های کنترلی محدوده زوج و فرد

 تاریخ اتمام : 1393 تاریخ شروع : 1391

هدف کلی این پروژه مکان یابی بهینه دوربین های کنترلی در محدوده زوج و فرد می باشد که در این راستا مطالعات و مدل سازی های مربوطه انجام شد و پروژه برای ورود به مرحله اجرایی تحویل کارفرمای مربوطه گردید .به منظور کسب اطلاعات بیش تر درباره این پروژه، با پژوهشگاه تماس برقرار فرمایید.

تمامی حقوق این سایت برای پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه محفوظ است