En | Fa
88044527 | 88035323 |88034045 |88034868

پروژه های پژوهشی

پروژه نظارت بر طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر مشهد

 تاریخ اتمام : 1393/15/02 تاریخ شروع : 1391/15/02

این پروژه پس از ابلاغ در سال 1387، یکی از مهمترین پروژههای نظارت این پژوهشگاه محسوب میشود چراکه شهر مشهد به عنوان دومین کلانشهر ایران و با جمعیتی بیش از 5/2 میلیون نفر، نیازمند مطالعات ترافیکی و حمل و نقلی دقیق، کارا و منسجمی است که بتواند نیازهای خود را برآورد نماید. این پروژه، در سه فاز تعریف شده است که فازهای اول (شناخت وضعیت حمل و نقلی شهر مشهد) و دوم (تقسیمبندی شهر مشهد به نواحی ترافیکی)آن به اتمام رسیده و تایید شده است و گزارشهای فاز سوم نیز به کارفرما تحویل داده شده است.به منظور کسب اطلاعات بیش تر درباره این پروژه، با این پژوهشگاه تماس برقرار فرمایید.

تمامی حقوق این سایت برای پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه محفوظ است