En | Fa
88044527 | 88035323 |88034045 |88034868

پروژه های پژوهشی

مطالعات حمل و نقل ترافيك شهرداري منطقه يک تهران

 تاریخ اتمام : 1389/06/31 تاریخ شروع : 1388/06/31

موضوع پروژه ، عبارت است از انجام خدمات مشاوره برای شرایط حمل و نقلی و ترافیکی منطقه 1. در این راستا گام های زیر از مهمترین موارد مشهود در پروژه می باشند.

- انجام خدمات نقشه برداری

- انجام خدمات اصلاح و طراحی هندسی تقاطعها و معابر در سطح منطقه

- انجام مطالعات و طراحی مسير ويژه عابر پياده

- مطالعات ايمن سازي معابر ، تقاطعها و گذرگاههاي عابرين پياده و افراد آسيب پذير

- ارايه طرحهای آرام سازی معابر (Traffic Calming)

- انجام مطالعات حمل ونقل و ترافيک درمحلات و محدوده های شهری سطح منطقه

- طراحی و ايمن سازی ترافيک در شبکه معابر

- تامین نیروی کارشناسی تخصصی مورد نیاز کارفرما حسب درخواست در رشتههای حمل و نقل و ترافیک و گرایشهای مرتبط بر حسب نفر روز یا نفر ماه.

به منظور کسب اطلاعات بیش تر لطفا با پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه، تماس حاصل فرمایید.

تمامی حقوق این سایت برای پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه محفوظ است