En | Fa
88044527 | 88035323 |88034045 |88034868

پروژه های پژوهشی

بازنگری آیین نامه طراحی محوطه زمینی فرودگاه (نشریه 197)

 تاریخ اتمام : 1387/11/01 تاریخ شروع : 1386/10/01

استفاده از ضوابط و معیارها و استانداردها در مراحل تهیه (مطالعات امکان سنجی)، مطالعه و طراحی، اجرا، بهره برداری و نگهداری طرح های عمرانی به لحاظ توجیه فنی و اقتصادی طرح ها، کیفیت طراحی و اجرا (عمر مفید) و هزینه نگهداری و بهره برداری از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.دستورالعمل ها و استانداردها و توصیه های متعددی از سوی موسسات مختلف خارجی برای طراحی پایانه های فرودگاهی اعم از داخلی و بین المللی،راه های دسترسی به فرودگاه هاو توقفگاه ها خودرو ها و سایر عوامل و دستگاه های موجود ممکن است در پاره ای از موارد به کار بردنشان با مقررات و حتی سنت های کشورمان ایران مغایرت داشته باشند.بررسی سوابق موجود نشان می دهد که تا سال 1379 هیچ گونه اقدام زیر بنایی در جهت تهیه ایین نامه و معیارهای طرح هندسی بخش زمینی و یا هوایی فرودگاه های کشور انجام نشده بود و مهندسین مشاور طراح و یا کارکنان فنی سازمان هواپیمایی کشور در مواقع لزوم از آیین نامه ها، مراجع و نشریات معتبر بین المللی استفاده می کردند.در این زمینه تهیه مقررات و آیین نامه های علمی مشابه سایر کشور ها برای ایران امری ضروری می بود.

در این پروژه نشریه تهیه شده شماره 197 در سال 1379 مورد باز بینی قرار گرفت تا در این راستا از آخرین تغییرات به وجود آمده در سایر آیین نامه ها با خبر شده و تغییرات لازمه مورد بررسی قرار گرفت. در کل هدف از تهیه این آیین نامه ها ارایه مبانی و معیارهای فنی برنامه ریزی، طراحی و مدیریت بخش زمینی و قسمتی از موارد مربوط به بخش هوایی فرودگاه برای استفاده مسئولان و کارشناسان ذیربط است. به توجه به تنوع معیارها در زمینه فرودگاه ها و پایانه ها تدوین شده، کوشش گردید تا در اولین ایین نامه چاپ شده در سال 1379 روش های مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار بگیرند و آنچه که با شرایط اقلیمی و رفتاری و قوانینی کشورمان تطبیق داردانتخاب گردد و هم اکنون نیز در پروژه بازنگری مبنای کار، مطالعه دقیق آیین نامه ها و بند های جدید اضافه شده به قوانین موجود می باشد. به منظور کسب اطلاعات بیش تر درباره این پروژه، با این پژوهشگاه تماس برقرار فرمایید.

تمامی حقوق این سایت برای پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه محفوظ است