En | Fa
88044527 | 88035323 |88034045 |88034868

پژوهشکده ها

پژوهشکده زیرساخت و مهندسی ترافیک

یکی از مهمترین ارکان مهندسی حمل و نقل و ترافیک، بخش زیرساخت‌های ترافیکی است. اگر برنامهریزی حمل و نقل را به عنوان نرم‌افزار سیستم ترافیک فرض کنیم، زیرساخت‌های ترافیکی نقش سخت‌افزار این سیستم را ایفا می‌کند. پژوهشکده زیرساخت پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه از اولین روزهای پژوهشگاه تا کنون، مطالعات و طرح‌های متعددی را در زمینه‌های ذیل به انجام رسانده است:

- ارائه طرح‌های مطالعات توجیهی احداث راه‌ها و تقاطع‌های همسطح و غیرهمسطح

-ارائه طرح‌های فاز 1 و 2 معابر تقاطع‌ها

- مطالعات طرح‌های جامع فرودگاهی

- تدوین استانداردها و آیین‌نامه‌های مرتبط با بخش‌های فیزیکال معابر از قبیل علائم و تابلوها، استاندارد جناغی در بزرگراه‌ها، استانداردهای آرامسازی

-ارائه طرح‌های زیرساختی مورد نیاز ر راستای استراتژی مدیریت یکپارچه بزرگراهی

- مطالعات عارضه‌سنجی ترافیکی

این پژوهشکده بر این اساس و با تکیه بر تجربه‌های ارزشمندی که در این سال‌ها کسب نموده، آمادگی همکاری در انجام هرگونه مطالعات و طرح‌های ترافیکی را دارد.

تمامی حقوق این سایت برای پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه محفوظ است