En | Fa
88044527 | 88035323 |88034045 |88034868

آموزش

آموزش مهندسین

آموزش همواره به عنوان یکی از مهمترین عوامل در پیشرفت مطرح می باشد. با توجه به پیشرفت بسیار سریع علوم و صنایع، همواره لازم است تا مهندسین و سایر افراد مشغول در صنعت حمل و نقل نسبت به فراگیری علوم جدید اقدام کنند. شناخت و رعایت اصول مهندسی در کلیه صنایع بویژه در حمل و نقل بسیار مهم می باشد و باعث می گردد زیر ساخت ها و ابنیه فنی که زیربنای حمل و نقل را تشکیل می دهند با کیفیت و استاندارد بالاتری طراحی و اجرا شوند. همچنین همه روزه نرم افزارهای جدیدی در شاخه های مختلف صنعت حمل و نقل معرفی می گردند که هر یک با تو.جه به توانایی ها و مشخصات خاص خود، طراحی و اجرا را ساده تر و دقیق تر می کنند. از همین روی آشنایی با چگونگی کارکرد هر یک از این نرم افزارها بسیار حائز اهمیت می باشد. پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه در حال حاضر کلاسهای مختلفی را در زمینه های مختلف مهارتی و نرم افزاری برگزار می کند . در پایان هر دوره امتحان با سطح استاندارد برگزار شده و همچنین گواهینامه اتمام دوره با تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شرکت کنندگان اعطا می گردد.

به منظور دریافت اطلاعات بیشتر می توانید از طریق صفحه تماس با ما اطلاعات مورد نیاز خود را درخواست نموده تا در اسرع وقت اطلاعات مورد نیاز برای شما ارسال گردد.

همچنین به منظور دریافت اطلاعات می توانید از آدرس ایمیل زیر استفاده کنید.

courses@parsehtri.com

آموزش رانندگان حمل و نقل دورن شهری

وجود نظم و هماهنگی در هر سیستم حمل و نقل شهری و بین شهری، مستلزم وجود مهارتها و آگاهیهای کافی در این زمینه است. در اين ميان لازم است هر يك از گروههاي دخيل در فرايند ايمني داراي سطحي از مهارتها و تواناييها بوده تا بتوانند به نحوي مناسب از عهده وظايف و مسئوليتهاي محول شده برآيند. آموزش افراد دخيل در فرايند حمل و نقل از جمله روشهاي پيشگيرانهاي ميباشد، كه ميتواند با صرف هزينهاي مناسب نتايج قابل توجهي را در بهبودي وضعيت ايمني در حمل و نقل بر جاي گذارد. با توجه به اهميـت و نقش حمل و نقل عمومي در ساختار حمل و نقل شهري، لازم است تا نظام آموزشي مشخصي براي رانندگان که به عنوان نمايندگان عرضه اين خدمات خاص بشمار ميروند، درنظر گرفته شود. در ساير كشورها فرايند آموزش اين افراد طولاني بوده و به صورت ممتد در سالهاي فعاليت آنها نيز با توجه به دانش و معلومات روز انجام مي پديرد كه با توجه عدم وجود اين امر در كشور ما، اجراي فرايند آموزشهاي تخصصي حرفهاي رانندگان از جمله مهمترين نيازهاي كشور ما ميباشد. در حقيقت يک راننده که بنا بر طبيعت شغلي خود در طول روز با دهها مسافر و خوودور در طول روز همراه ميگردد، مسئوليت سنگيني در قبال جان، امنيت و همچنين حفظ آرامش و راحتي خود و سایر افراد دارد که بايد مطابق با الگو و نظام مشخصي نسبت به آموزش آنها به رانندگان اقدام گردد.

مخاطبان آموزشهای مخصوص رانندگان این پژوهشگاه افراد زیر میباشند.

- رانندگان

- رانندگان تاکسی

- رانندگان اتوبوس

- رانندگان اتوبوسهای مدارس

- رانندگان حرفهای وسایل نقلیه باری

 

تمامی حقوق این سایت برای پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه محفوظ است