En | Fa
88044527 | 88035323

پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه

بزرگترین مراکز پژوهشی و ارایه خدمات مـشـاوره مهندسی حمل ونقل و ترافـیـک در ایران میباشد .

پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه

بزرگترین مراکز پژوهشی و ارایه خدمات مـشـاوره مهندسی حمل ونقل و ترافـیـک در ایران میباشد .

آخرین اخبار و رویدادها

خرداد 20 ادامه...

برگزاری سری دوم دوره دکتری برنامه ریزی شهری در محل پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه

سری دوم از مجموعه کلاس های دوره دکتری برنامه ریزی شهری به طور مشترک با دانشگاه لوزوفنا برگزار گردید

خرداد 20 ادامه...

تبدیل موافقت اصولی پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه به موافقت قطعی

موافقت قطعی پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه

خرداد 20 ادامه...

برگزاری سری دوم دوره دکتری برنامه ریزی شهری در محل پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه

سری دوم از مجموعه کلاس های دوره دکتری برنامه ریزی شهری به طور مشترک با دانشگاه لوزوفنا برگزار گردید

آغاز نخستین دوره دکتری برنامه ریزی شهری

اعطای کارت دانشجویی دانشحویان دوره دکتری برنامه ریزی شهری

ادامه مطلب...

آغاز نخستین دوره دکتری برنامه ریزی شهری

اعطای کارت دانشجویی دانشحویان دوره دکتری برنامه ریزی شهری

ادامه مطلب...

آغاز نخستین دوره دکتری برنامه ریزی شهری

اعطای کارت دانشجویی دانشحویان دوره دکتری برنامه ریزی شهری

ادامه مطلب...

آغاز نخستین دوره دکتری برنامه ریزی شهری

اعطای کارت دانشجویی دانشحویان دوره دکتری برنامه ریزی شهری

ادامه مطلب...

آغاز نخستین دوره دکتری برنامه ریزی شهری

اعطای کارت دانشجویی دانشحویان دوره دکتری برنامه ریزی شهری

ادامه مطلب...

آغاز نخستین دوره دکتری برنامه ریزی شهری

اعطای کارت دانشجویی دانشحویان دوره دکتری برنامه ریزی شهری

ادامه مطلب...

آغاز نخستین دوره دکتری برنامه ریزی شهری

اعطای کارت دانشجویی دانشحویان دوره دکتری برنامه ریزی شهری

ادامه مطلب...

آغاز نخستین دوره دکتری برنامه ریزی شهری

اعطای کارت دانشجویی دانشحویان دوره دکتری برنامه ریزی شهری

ادامه مطلب...

آغاز نخستین دوره دکتری برنامه ریزی شهری

اعطای کارت دانشجویی دانشحویان دوره دکتری برنامه ریزی شهری

ادامه مطلب...

پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه

پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه اولین پژوهشگاه حمل ونقل غیردولتی در ایران میباشد که با اتکا به نیروهای مجرب و متخصص، تجارب متعددی در انجام پروژههای مرتبط با طراحی زیرساختها، مطالعات ترافیک و برنامه ریزی حمل و نقل داشته و در زمره بزرگترین مراکز پژوهشی و ارایه خدمات مشاوره مهندسی حمل ونقل و ترافیک در ایران میباشد.هدف ما بسط و گسترش پژوهش و سعی در ارایه راه کار های کاربردی در خصوص زیرساخت های حمل و نقلی و ترافیکی کشور می باشد. لطفا برای کسب اطلاعات بیش تر به سایر قسمت های وبسایت مراجعه فرمایید

پژوهشکده ها

تمامی حقوق این سایت برای پژوهشگاه حمل و نقل پارسه محفوظ است