En | Fa
88044527 | 88035323 |88034045 |88034868

پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه

پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه

پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه

آخرین اخبار و رویدادها

بهمن 7 ادامه...

نشریه علمی پژوهشی مهندسی حمل و نقل

شماره جدید فصلنامه مهندسی حمل و نقل (دوره11، شماره 2، پیاپی 43، زمستان 98) منتشر شد. برای اطلاعات بیشتر به سایت http://jte.sinaweb.net مراجعه نمائید.

آذر 23 ادامه...

اولین فارغ التحصیل دکتری پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه

در روز یکشنبه مورخ 1398/05/20 جناب آقای دکتر نعمت سلطانی از رساله دکتری خود با موضوع "توسعه مدل ارتقای ایمنی مناطق شهری بر مبنای خصوصیات شبکه معابر"به راهنمایی جناب آقای دکتر محمود صفارزاده دفاع نمودند. بدین ترتیب ایشان به عنوان اولین فارغ التحصیل دکتری رشته راه و ترابری پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه نائل گردیدند.

آبان 19 ادامه...

سلسله نشست‌های"تهران، شهری برای همه گونه‌های حمل و نقل"

جناب آقای دکتر محمود صفارزاده به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در این نشست که توسط مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهرتهران و با هدف "بررسی عملکرد شهرداری تهران در زمینه توسعه دوچرخه سواری شهری تهران" برگزار می‎‌گردد، حضور دارند. این نشست در تاریخ 1398/08/19 ساعت 14 الی 16 در خیابان بهشت، شهرداری مرکز، سالن جلسات، طبقه 7 برگزار می‌گردد.

پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه

پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه اولین پژوهشگاه حمل ونقل غیردولتی در ایران میباشد که با اتکا به نیروهای مجرب و متخصص، تجارب متعددی در انجام پروژههای مرتبط با طراحی زیرساختها، مطالعات ترافیک و برنامه ریزی حمل و نقل داشته و در زمره بزرگترین مراکز پژوهشی و ارایه خدمات مشاوره مهندسی حمل ونقل و ترافیک در ایران میباشد.هدف ما بسط و گسترش پژوهش و سعی در ارایه راه کار های کاربردی در خصوص زیرساخت های حمل و نقلی و ترافیکی کشور می باشد. لطفا برای کسب اطلاعات بیش تر به سایر قسمت های وبسایت مراجعه فرمایید

پژوهشکده ها

تمامی حقوق این سایت برای پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه محفوظ است